Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Közösségi oldal nyereményjáték szabályzat

Nyereményjáték a Facebookon!

Játssz és nyerd meg ezt a Guess fülbevalót!

A CSEP-SZOL KFT. (Székhely1212 Budapest, József Attila utca 35. továbbiakban: „Szervező”) „Nyereményjáték” címmel nyereményjáték (a továbbiakban „Játék” vagy „Nyereményjáték”) szervez.

Felhívjuk a Résztvevők figyelmét, hogy a Játék nem áll kapcsolatban a Facebookkal, azt a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, így a Facebookot a Nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős. A Nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges. A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.

 

Játék feltétele: 

kövesd be Facebook oldalunkat (https://www.facebook.com/oraekszershop)

- lájkold az eredeti bejegyzést

 

Sorsolás: 2021.03.16. 14:00

 

Nyeremény átadása: személyes átvétel egyik üzletünkben vagy csomagküldő cég segítségével való eljuttatás.

 

Fontos: Mind a kettő feltételnek teljesülnie kell ahhoz, hogy megnyerhesd a nyereményt. Nyertes sorsolása a feladatot teljesítők között történik!

1. A nyereményjáték szervezője, lebonyolítója és adatkezelője a CSEP-SZOL KFT. (cégjegyzékszám: 01-09-964275 adószám: 23417988-2-43, székhely: 1212 Budapest, József Attila utca 35.), (továbbiakban: szervező), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.


2. Részvételi szabályzat 
2.1. A játék meghatározása: Szervező nyereményjátékot hirdet, melyben a játékos vállalja, hogy a www.facebook.com címen (https://www.facebook.com/oraekszershop) elérhető közösségi portálon (a továbbiakban: Facebook) oldalon a játék időtartama alatt „Like” („Kedvelés”) kapcsolatot alakít ki az Szervező “Óra-Ékszer Shop” elnevezésű Facebook oldalával. A nyertest az Óra-Ékszer Shop Facebook követői és a feladat teljesítői között sorsolja ki a Szervező 2021. március 16. 14:00-kor. A nyereményjátékot és a sorsolást a Facebook a Social Winner
en rendszerén keresztül bonyolítja, de ahhoz a Facebooknak és a Social Winneren-nek nincs köze. Jelen nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható.
2.2. A nyereményjátékban azok a 18 éven felüli természetes személyek vehetnek részt, akik a játék egész menete alatt érvényes Facebook regisztrációval rendelkeznek és lájkolják az eredeti posztot.
2.3. A nyertes köteles együttműködni a szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremények átadására sor kerülhessen. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, úgy e körülményért a szervező felelőssége nem állapítható meg.  
2.4.A nyeremény készpénzre vagy más ajándéktárgyra át nem váltható.
A nyeremény: 1 db Guess fülbevaló

3. A nyereményjáték ideje 
2021. 03.03-tól 2021. március 16. 13:59 óráig

4.       Sorsolás és értesítés: 
A sorsolást a
CSEP-SZOL Kft. bonyolítja le a fenti időpontban a Social Winneren keresztül.

A Szervező a Nyerteseket a sorsolástól számított 72 órán belül, minden esetben nyilvános hozzászólásban, az adott bejegyzés alatt, a hozzászólást beküldő Facebook profil közzétételével értesíti.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés után a sorsolás időpontját későbbi időpontban tartsa meg.

 A Szervező a Játék eredményét a sorsolást követően legkésőbb 72 órán belül, a Rajongói oldalon, a játékra felhívó poszt alatt hozzászólásban közzéteszi („Értesítés”). A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos neve jelenik meg a Facebook profiljára való hivatkozással, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A nyertes Játékos pedig köteles az Értesítést haladéktalanul, legkésőbb öt naptári napon belül visszaigazolni a Rajongói oldalnak küldött Facebook privát válaszüzenetben. Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult a sorsoláson kisorsolt Pótnyertest értesíteni, akire ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint az eredeti Nyertesre. A sorsolástól számított 60 naptári napon belül a Szervező gondoskodik arról, hogy a Nyertesek megkapják a nyereményüket, Pótnyertes esetén pedig a szükséges adatok megadásától számított 65 naptári nap áll rendelkezésére a Szervezőnek a nyeremény eljuttatására a Pótnyerteshez.

 

5. Adatkezelés 

A Résztvevő személyes adataival kapcsolatos adatszolgáltatása mindenkor önkéntes hozzájáruláson alapszik.
5.1. Az adatkezlésre a www.
oraekszershop.hu oldalon feltöltött Adatkezlési szabályzatban leírtak az irányadók.
A kezelt adatok köre:
A nyereményjátékban részt vevők neve, facebook oldala.
A nyereményjátékban történő részvétel kifejezett jelzésével és annak beküldésével a játékban résztvevő személyek kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervező, mint adatkezelő a megadott személyes adatokat kezelje. A szervező a nyereményjátékban részt vevők személyes adatait a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően, kizárólag jelen játékkal összefüggésben kezeli. 
5.2. Az adatkezelés célja:
Az adatkezelés célja a játékban résztvevő személyek nyereményjátékban való részvétele.
Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.
5.3. Az adatkezelés jogalapja: Az adatszolgáltatás önkéntes. 

 

6. Adattovábbítás 
6.1. Az adatkezelő a nyertes nevét továbbítja akként, hogy a Facebook oldalán (Óra-Ékszer Shop) megjelenteti. A szervező ezen kívül a kezelt adatokat marketing célból nem továbbítja, más tekintetben nem hozza nyilvánosságra. 
6.2. A nyereményjátékban részt vevők a nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertesek lesznek, akkor a szervező az adataik közül a családi nevét és utónevét nyilvánosságra hozza a Facebook oldalán. , a Szervező által kezdeményezett kapcsolatfelvétel során, a Szervező további személyes adatot is elkérhet (pl. név, településnév vagy pontos lakcím) amelyeket a Szervező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a Nyeremény átadásától számított 8 évig a nyilvántartásában rögzít.

 

7. Záró rendelkezések 
7.1. A szervező fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a játék időtartama alatt módosítsa, vagy megszüntesse. A játékszabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a szervező közzéteszi a Facebook oldalán.
7.2. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A nyereményjátékban való részvétel önkéntes, de ha játékos a jelen játékszabályzatot nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a játékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.
7.3. Kérésére a tárolt személyes adatairól bármikor tájékoztatást kérhet a Szervező ügyfélszolgálatán.

 

Cím: 1212 Budapest, József Attila utca 35.

Tel.: 06 1 616 8242

E-mail: webshop@oraekszershop.hu

 

A Résztvevő a törvényi feltételek fennállása esetén ezenfelül jogosult személyes adatai helyesbítését, törlését és az adatkezelés korlátozását is kérni. Abban az esetben, ha a Játék lezárulta vagy a sorsolások előtt kéri adatai törlését, úgy azzal a Játékban, sorsolásban való részvételét – és így esélyét a nyereményre – is megszünteti. Tekintettel, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul, a már megvalósult adatkezelés jogszerűségének megkérdőjelezése nélkül a jövőre nézve a hozzájárulást bármikor visszavonhatja. Ezenfelül jogosult panaszt tenni az adatvédelmi hatóságnál (NAIH: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) illetve az illetékes bíróságnál érvényesítheti jogait.


Budapest, 2021. március 03.
Óra-Ékszer Shop